การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2561 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2558 (English version) ดาวน์โหลด PDF