วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
14 มิ.ย. 2564 การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2564 เวลา : 14:00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 2563 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563 เวลา : 13:00 - 14:00 น.
ผ่านระบบ VDO Conference ทาง www.set.or.th/oppday
10 มิ.ย. 2563 การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13.00 น ณ ชั้น 8 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 พ.ย. 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2562 เวลา 14.10 - 15.10 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 603
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย