• ผู้จัดการกองทรัสต์

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

  ที่อยู่
  1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์ 02-753-3159
  โทรสาร 02-753-3527
  อีเมล์ whart@wha-rem.co.th
 • ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่
  1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์ 02-753-3750
  โทรสาร 02-753-2750
  เว็บไซต์ www.wha.co.th
 • ทรัสตี

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

  ที่อยู่
  เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ 02-673-3999
  โทรสาร 02-673-3900
  เว็บไซต์ www.kasikornasset.com

หากคุณมีคำถาม กรุณากรอกข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อ

 
 
 
 

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้