• ผู้จัดการกองทรัสต์

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

  ที่อยู่
  777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2206 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 02-753-3159
  โทรสาร 02-753-3527
  อีเมล์ whart@wha-rem.co.th

 • ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่
  777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ 02-753-3750
  โทรสาร 02-753-2750
  เว็บไซต์ www.wha.co.th

 • ทรัสตี

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

  ที่อยู่
  เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ 02-673-3999
  โทรสาร 02-673-3900
  เว็บไซต์ www.kasikornasset.com

หากคุณมีคำถาม กรุณากรอกข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อ

 
 
 
 

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้