ปี 2567
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 0.29 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2566
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2566 0.77 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 0.35 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 0.43 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 0.42 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2565
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2565 0.73 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 0.39 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 0.24 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 0.29 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2564
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2564 0.65 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 0.45 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 0.32 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 0.29 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2563
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2563 0.73 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 0.52 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 0.38 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 0.36 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2562
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562 0.67 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 0.53 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 0.52 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 0.55 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2561
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2561 0.60 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 0.44 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 0.44 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 0.40 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2560
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560 0.60 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 0.55 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 0.29 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 0.27 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2559
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2559 0.69 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 0.24 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 0.26 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 0.26 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2558
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2558 0.32 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 0.25 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 0.24 MB ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 0.28 MB ดาวน์โหลด PDF
ปี 2557
งบการเงิน ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2557 0.35 MB ดาวน์โหลด PDF