เปิดตัว "กอง รีท WHART"

Backพฤศจิกายน 17, 2557

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) คุณจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กลางขวา) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA คุณคุณกำธร ตติยกวี ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) คุณปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHAREM) และ คุณเมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัว "ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ กองรีท WHART" อย่างเป็นทางการ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

Attachments

  • 20141117-whart-pr01-th.pdf (Size: 316,031 bytes)